درباره بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید فکوری به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور، از اوایل سال 1388آغاز گـردید. این بیمارستان در شهرستان جویبار با هدف ارائه خدمت به بومیان و ساکنین و گردشگران تآسیس گردید. از ابتدای ساخت هدف و رویکرد بیمارستان به سمت گردشگری سلامت با توجه به پتانسیل ه ... ...
بیمارستان شهید فکوری
120+
دکتر
750+
کادر پزشکی
1500+
کارمند
5000+
بیمار راضی